CONTROL HORARI

Control horari de treballadors.

Control horari de treballadors mitjançant lector biomètric i aplicació mòvil per comercials.

Equips: BIOLITE N2, BIOSTAR 2, BIOMINI USB
Ubicació: Fàbrica, amb protecció IP67
Solució oferida: Registre d'hores de treballadors amb lector d'empremptes biomètric. Controls de descansos i parada per dinar. Aplicació mòvil per registre de jornades de treballadors en ruta.
Data: Març 2023
Tags: Control horari, Biomètric, Aplicació mòvil